UBND Hải Châu

Tin tức đạt chuẩn nông thôn mới

Giao Thủy – huyện thứ 50 đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Đăng ngày:
Giao Thủy là huyện thứ 50 của cả nước và là huyện thứ 5/10 huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới. Trước đó, các huyện Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Xuân Trường, cũng đã được công nhận đạt chuẩn này.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2017.

Đăng ngày:
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2017.

Kết quả xây dựng nông thôn mới đến hết tháng 3 năm 2018 huyện Nam Trực

Đăng ngày:
Kết quả xây dựng nông thôn mới đến hết tháng 3 năm 2018 huyện Nam Trực

Kỳ tích Nam Định: Đã có 5/10 huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Đăng ngày:
Nam Định đạt được kỳ tích trên là nhờ chủ trương “lấy dân làm gốc; lấy thôn xóm, gia đình là hạt nhân của phong trào xây dựng NTM”. Bài học đó rất cần được nhân rộng, phổ biến để lan tỏa khắp dải đất hình chữ “S”.

Nam Định sẽ là tỉnh đầu tiên hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Đăng ngày:
Nam Định đã có 7 đơn vị cấp huyện có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó Thủ tướng Chính phủ đã công nhận 5 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới, chiếm 10% tổng số huyện đạt chuẩn của cả nước.

Phó Thủ tướng: Nam Định sẽ là tỉnh nông thôn mới đầu tiên

Đăng ngày:
Nam Định đã có 7 đơn vị cấp huyện với 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong đó, Thủ tướng Chính phủ đã công nhận 5 huyện đạt chuẩn huyện NTM, chiếm 10% tổng số huyện đạt chuẩn NTM của cả nước.

Thêm 4 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Đăng ngày:
Tiếp sau huyện Hải Hậu, ngày 21/4, tỉnh Nam Định tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng chính phủ công nhận thêm 4 huyện của tỉnh đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2017, gồm Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Xuân Trường, Giao Thủy.