UBND Hải Châu

Tin tức đạt chuẩn nông thôn mới

Nam Định sẽ là tỉnh đầu tiên hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Đăng ngày:

Xã Bạch Long huyện Giao Thủy một trong những xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Sáng ngày 21/4 tại Thành phố Nam Định, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận 4 huyện Nghĩa Hưng, Xuân Trường, Trực Ninh và Giao Thủy của tỉnh Nam Định đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Trong đó, Giao Thủy là huyện nông thôn mới thứ 50 của cả nước vừa mới được Thủ tướng Chính phủ công nhận đầu tuần vừa rồi.

Cùng tham dự còn có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường, lãnh đạo các Bộ, ngành là thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tới nay toàn tỉnh Nam Định đã có 200/209 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới (96%), có 6 huyện (Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Xuân Trường, Giao Thủy và Mỹ Lộc) và thành phố Nam Định có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; bộ mặt nông thôn khang trang hơn trước, phát triển nhiều mô hình chuỗi sản xuất nông nghiệp - thủy hải sản, xử lý rác thải khu vực nông thôn, nâng thu nhập người dân khu vực nông thôn gấp 3 lần so với từ khi Nam Định xây dựng nông thôn mới (trung bình cả nước là 2 gấp lần).

Với việc phát huy truyền thống và nỗ lực thực hiện của cấp ủy, chính quyền, nhân dân tỉnh Nam Định đã đưa địa phương này dẫn đầu cả nước trong xây dựng nông thôn mới.

Năm 2015, huyện Hải Hậu là huyện thứ 4 của cả nước đạt chuẩn huyện nông thô mới. Theo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, với truyền thống “Mỹ tục khả phong” “Thiện tục khả phong” được các triều đại phong kiến ban, trong thời đại Hồ Chí Minh, Hải Hậu (Nam Định) luôn là ngọn cờ đầu trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, từ năm 1978 đã được Bộ VHTT công nhận là “điển hình văn hóa cấp huyện của cả nước” và liên tiếp những năm sau đó, cho đến năm 1998 được công nhận 20 năm liền là mô hình điển hình văn hóa cấp huyện. Điểm sáng này cũng là lợi thế để Hải Hậu (Nam Định) một lần nữa khẳng định mình trong xây dựng NTM (là một trong những huyện đầu tiên trong cả nước được công nhận huyện đạt chuẩn NTM), bằng những kết quả, thành tích nổi bật đó, Hải Hậu vinh dự là 1 trong 4 huyện được chọn xây dựng thí điểm huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Vui mừng khi được tham dự buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng đây là sự kiện đặc biệt đối với cả nước nói chung và Nam Định nói riêng khi cùng trong một khoảng thời gian ngắn, cùng một lúc Thủ tướng Chính phủ công nhận 4 huyện của tỉnh đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

“Nam Định là một trong những địa phương có thành tích cao nhất cả nước trong xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống người dân khu vực nông thôn”, Phó Thủ tướng đánh giá và tin tưởng tỉnh sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và trở thành tỉnh nông thôn mới đầu tiên của cả nước.

Hiện nay khi hầu hết số xã trong toàn tỉnh đã hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh xây dựng nông thôn mới sẽ vẫn còn tiếp diễn, không điểm có kết thúc, tập trung vào 5 trụ cột là: Hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội - dân sinh, phát triển sản xuất - kinh tế, bảo đảm môi trường, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc - tình làng nghĩa xóm và hệ thống chính trị chính quyền vững mạnh, trong sạch để hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tổ chức triển khai Nghị định số 57/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định 210/2015/NĐ-CP về thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng đối với nông nghiệp, nông thôn, Nghị định của Chính phủ về chính sách bảo hiểm nông nghiệp - 3 khung khổ pháp lý quan trọng để phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập của người dân.

Do đó, Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tỉnh Nam Định quán triệt ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới trong nhận thức và hành động, hướng tới mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn; quan tâm thực hiện bổ sung quy hoạch nông thôn mới gắn với đô thị hóa, nhất là khu vực nông thôn giáp ranh với đô thị để bảo đảm hạ tầng đồng nhất, tránh lãng phí...

Bình luận