UBND Hải Châu

Tin tức đạt chuẩn nông thôn mới

Giao Thủy – huyện thứ 50 đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Đăng ngày:

Thu hoạch tôm thẻ chân trắng của nông dân xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Giao Thủy (Nam Định) là huyện thứ 50 của cả nước đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Quyết định công nhận Giao Thủy đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2017 vừa được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia ký sáng 16/4.

 

Giao Thủy là huyện thứ 50 của cả nước và là huyện thứ 5/10 huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới. Trước đó, các huyện Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Xuân Trường, cũng đã được công nhận đạt chuẩn này.

Sau 3 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2014, Giao Thủy mới có 2 xã đạt chuẩn là Giao Hà và Bạch Long.

 

 

Đến nay, 20/20 xã của huyện đều đạt chuẩn xã nông thôn mới theo tiêu chuẩn mới tại Quyết định số 588/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng kinh phí huy động xây dựng nông thôn mới của Giao Thủy trong 8 năm qua là hơn 2.159 tỷ đồng, trong đó vốn đóng góp của cộng đồng dân cư chiếm gần 19%, vốn vay tín dụng hơn 33%, còn lại là vốn từ ngân sách nhà nước, vốn lồng ghép của các chương trình mục tiêu quốc gia.

 

 

 

Một góc xã Bạch Long, huyện Giao Thủy

Ngoài nguồn vốn trên, các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân hộ gia đình trên địa bàn huyện còn vay gần 5.300 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm tại chỗ.

Thu nhập bình quân đầu người của huyện Giao Thủy vào cuối năm 2017 đạt gần 40 triệu đồng/người/năm, trong khi mức thu nhập trung bình của người dân nông thôn cả nước là khoảng 29 triệu đồng/người/năm.

Ngày 21/4 tới, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ sẽ có buổi làm việc với tỉnh Nam Định và trực tiếp trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận 4 huyện Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Xuân Trường và Giao Thủy đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Như vậy sau 3 năm kể từ khi hai huyện đầu tiên của cả nước được công nhận huyện nông thôn mới là thị xã Long Khánh và Xuân Lộc (Đồng Nai).

 

 

 

 

Đến nay, cả nước đã có 50/713 huyện đạt chuẩn này, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và cảnh quan của khu vực nông thôn, thể hiện phong trào xây dựng nông thôn mới đã phát triển sâu, rộng trong đời sống chính trị- xã hội.

Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hà Nội, Nam Định là những địa phương có nhiều huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nhất cả nước./.

Bình luận