UBND Hải Châu

Hình ảnh

Giao Thủy – huyện thứ 50 đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Nam Định: 23.100ha lúa phải gieo cấy lại

Người dân Nam Định sản xuất muối nhạt

Đền chùa Hà Cát xã Hồng Thuận – Giao Thủy Nam Định

Nam Đình: Ý Yên tăng cường các biện pháp chống xâm hại di tích

Nam Định: Khổ, diêm dân mưu sinh dưới chảo lửa, kiếm 50.000đ/ngày

U70 trồng vườn cau 1.100 gốc, mỗi năm “đút túi” hơn 300 triệu đồng

Những hoạt động phải nộp tiền sử dụng khu vực biển?