UBND Hải Châu

Tin tức nông thôn mới

Tạo bước đột phá để Nam Định đạt tỉnh nông thôn mới

Đăng ngày:

Đây là nội dung Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định.

 

Cũng theo Thông báo này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Nam Định sớm ban hành kế hoạch và cơ chế xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 phù hợp với thực tế và nguồn lực. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất quy mô lớn, khuyến khích phát triển các sản phẩm có thế mạnh của Tỉnh. Có giải pháp thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

 

Một góc cảnh quan của huyện Hải Hậu – huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Nam ĐịnhBên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển; hỗ trợ, thúc đẩy khởi nghiệp, tăng nhanh số lượng doanh nghiệp. Quan tâm phát triển thị trường bán lẻ. Khẩn trương triển khai các dự án đã được cấp phép đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, nhất là về thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng.

Bình luận