UBND Hải Châu

Tin tức nông thôn mới

Hải Hậu: Bài học kinh nghiệm từ xã thí điểm nông thôn mới

Đăng ngày:

Gần 8 năm trước, 11 xã trên cả nước đã được chọn để thí điểm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Những bài học kinh nghiệm tại 11 xã điểm này sẽ được đúc rút cho hơn 9.000 xã trên toàn quốc. Trong số các xã điểm này, xã Hải Đường, huyện Hải Hậu, Nam Định là một điển hình của xã thuần nông xây dựng nông thôn mới tại đồng bằng Bắc Bộ.

Là một xã có tiềm năng, nhưng vì chủ quan và ỷ lại vào sự hỗ trợ của trung ương nên trong những năm đầu, địa phương này đã vấp phải không ít khó khăn.

Trụ sở xã Hải Đường là công trình đầu tiên cùng với hệ thống đường trung tâm xã được xây dựng vào năm 2009 bằng kinh phí hỗ trợ làm nông thôn mới của Trung ương. Tuy nhiên, 2 năm sau đó, ngoài trụ sở đẹp, xã này hầu như không có gì thay đổi. Lý do bởi 60 tỷ đồng Nhà nước cho đã được tiêu hết vào một số tiêu chí xây dựng cơ bản. Trong khi đó, dự toán đầu tư hạ tầng của Hải Đường là 127 tỷ đồng. Số còn lại, tưởng là được trung ương tiếp tục cho nên cả xã trồng chờ nhưng cuối cùng không có tiền.

Từ kinh nghiệm phải huy động sức dân, huyện Hải Hậu đã rút kinh nghiệm trong việc ban hành Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới của huyện. Theo đó, tất cả các xã của Hải Hậu đều xây dựng NTM trên tinh thần phát huy nội lực với hạt nhân là các xóm và hộ gia đình.

 

 

Rút được kinh nghiệm, rõ được cách làm, có tiêu chí cụ thể để phấn đấu, Hải Đường đã bứt phá sau khi thấy xã mình tụt hậu. Vùng lúa năng suất thấp trước kia của xóm 9, nay thành vùng thanh long cho thu nhập 15 đến 20 triệu đồng/sào/năm, cao hơn gấp mấy lần lúa. Gần 50 hộ đã khá giả lên nhờ chuyển vườn tạp, đất lúa kém hiệu quả sang chuyên canh thanh long. Đây cũng là chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng mà cấp ủy, chính quyền Hải Đường phát động.

Kinh tế khấm khá, 100% các hộ, các công dân, kể cả những người đi làm ăn xa đều sửa sang nhà cửa và tự nguyện góp công, góp sức làm các công trình công cộng. Hải Đường đã về đích nông thôn mới vào năm 2014. Nhờ sức dân, Hải Đường đã trở thành một vùng nông thôn đáng sống.

 

Bình luận