UBND Hải Châu

Hoạt động

Nam Định: Nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy

Đăng ngày:

Theo ông Trần Văn Dân, Giám đốc Cty, đơn vị đang quản lý 57 cống dưới đê ( gồm 43 cống chính và 14 cống dưới đê bối); 673 công trình cống cấp 2, đập điều tiết cấp 1, cấp 2 nội đồng; 44 kênh cấp 1 với tổng chiều dài 202,525 km; 538 kênh cấp 2 với tổng chiều dài 552,154 km; 193 trạm bơm điện; 44 máy bơm dầu các loại.

 

Để đảm bảo việc tưới tiêu cho hệ thống thủy nông Nam Ninh, Cty đã ra quân làm thủy lợi, khơi thông ách tắc dòng chảy, tập trung nạo vét kênh mương, đắp bờ vùng.

Kết hợp giữa làm thủy lợi với giao thông nông thôn theo định hướng xây dựng nông thôn mới, tu bổ, sửa chữa nâng cấp cống đầu kênh. Ngoài ra, chỉ đạo công tác điều tiết nước phục vụ SX vụ mùa cũng như lên phương án chống úng.

Bình luận