UBND Hải Châu

Hoạt động

Hệ thống sông ngòi, kênh mương đã và đang được tôn tạo sạch, đẹp như “tranh hoạ đồ”

Đăng ngày:

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, từ năm 2010, huyện Hải Hậu đồng thời “mở chiến dịch” tiến hành tôn tạo sạch, đẹp hệ thống sông ngòi, kênh mương bằng nguồn kinh phí của Nhà nước và của nhân dân đóng góp. Ông Vũ Văn Triển- Trưởng phòng NN & PTNT huyện Hải Hậu đã kể cho chúng tôi nghe tường tận về cách tôn tạo sông ngòi, kênh mương của huyện và của mỗi xã. Thật là “một kỳ tích” tuyệt vời kể từ ngày thành lập huyện cho đến nay.

Những tuyến sông lớn (được gọi là sông Cấp 1) như Sông Múc, Sông Rộc, sông Đốc, sông Linh Mỹ chảy qua địa bàn huyện có tổng chiều dài 198 km. Tính đến tháng 6/2017 đã kè được 57,2 km bằng đá và bằng gạch bi, trong đó trên 95% kè bằng đá. Bình quân kè bằng đá khoảng 6 tỉ đồng/1km và kè bằng gạch bi là 3 tỉ đồng/1 km. Nguồn kinh phí này hoàn toàn là của Nhà nước. Những tuyến sông chảy liên xã (gọi là sông Cấp 2) có tổng chiều dài 821 km thì huyện khoán cho từng xã xây kè bằng nguồn kinh phí của Nhà nước và của nhân dân. Tính đến tháng 6/2017 đã kè bằng đá và bằng gạch bi được 73 km. Bình quân kè bằng đá là 5 tỉ đồng/1 km và kè bằng gạch bi là 2 tỉ đồng/1 km.

Những tuyến sông nhỏ, kênh mương của riêng mỗi xã (gọi là sông cấp 3) có tổng chiều dài trong toàn huyện là 1.858 km. Hiện tại đã kè chủ yếu bằng gạch bi được 31,2 km; bình quân 1 tỉ đồng/1km. Nguồn kinh phí này do dân tự nguyện đóng góp cũng như vận động con em của họ đang xa quê ủng hộ.

Các dòng sông cấp 1, cấp 2, cấp 3 không còn cảnh rác rưởi trôi nổi, như những dải lụa uốn mình, mặt nước tựa gương soi cảnh thôn quê sáng sủa, trù phú, hấp dẫn. Nhân dân từng xóm, từng xã đã có ý thức và trực tiếp giữ gìn, làm sạch đẹp đường làng, dòng sông, tài sản chung của cả cộng đồng.

Mục tiêu đến năm 2020, rồi đến năm 2030, tất cả các tuyến sông lớn, nhỏ trên địa bàn huyện Hải Hậu sẽ được xây kè đôi bờ thì cảnh quan sông nước Hải Hậu sẽ đẹp biết nhường nào.

 

Chúng tôi rất vui khi nghe ông Vũ Văn Kỳ – Chánh Văn phòng UBND huyện Hải Hậu nói về tầm nhìn và hướng đi lên của một huyện mà từ năm 1978 đến nay liên tục là Lá cờ đầu toàn quốc về Văn hoá và là huyện điển hình toàn quốc về phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2011- 2015.

Mùa thu tháng Tám, trời Hải Hậu xanh cao lồng lộng. Mênh mông những cánh đồng đang “thì con gái” mơn mởn reo vui. Hải Hậu- vùng đất thật mến yêu, thật đáng sống…

Bình luận