UBND Hải Châu

Tiêu chí nông thôn kiểu mới

19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã thuộc trung du miền núi phía bắc

Đăng ngày:
  Ngày 16/4, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 491/QĐ-TTg, ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới bao gồm 19 tiêu chí và được chia thành 5 nhóm cụ thể: Nhóm tiêu chí về quy hoạch; về hạ tầng kinh tế - xã hội; về kinh tế và tổ chức sản xuất; về văn hóa - xã hội - môi trường và về hệ thống chính trị.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

Đăng ngày:
Sau 7 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn tỉnh ta đã có nhiều khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần người dân được nâng cao; cơ cấu kinh tế, sản xuất nông nghiệp chuyển biến rõ nét. Đáng chú ý là một số tồn tại của giai đoạn 2010-2015 như nợ đọng xây dựng cơ bản, chạy theo thành tích, lãng phí trong đầu tư hạ tầng từng bước được khắc phục. Quá trình xây dựng NTM đã và đang đi vào chiều sâu, thực chất hơn, hướng tới sự hài lòng của người dân nông thôn.

Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng tiêu chí xã, huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Đăng ngày:
Bên cạnh bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các bộ, ngành đánh giá, xây dựng các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới kiểu mẫu mà trong đó khu dân cư mới kiểu mẫu và vườn mẫu là những nội dung cốt lõi để nhân rộng trong phạm vi cả nước.